TAITAVA -hanke

Tervetuloa!

Hei! Tervetuloa TAITAVAn sivuille! Blogissa, Taitavassa Tapahtuu, pääset kurkistamaan hankkeen pilotteihin, kokeiluihin ja kokemuksiin.

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: YouTubesta ja Facebookista Taitava – tulevaisuuden osaajat -nimellä. #Taitava

Tervetuloa mukaan!


TAITAVA – tulevaisuuden osaajat (S20657) on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on luoda avointen opintojen ja oppimisympäristöjen toimintamalli, joka tukee nuorten siirtymistä koulutukseen sekä koulutusalalta tai koulutuksenjärjestäjältä toiselle sekä mahdollistaa joustavan tavan hankkia ja kerryttää osaamista. Mallilla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tarpeita. Samalla avoimet ovet tukevat yksilöllisiä koulutuspolkuja ja edistävät uudenlaisia osaamisen kerryttämisen ja syventämisen tapoja toisella asteella. Hankkeessa pyritään mahdollistamaan sujuvat siirtymät eri koulutuksenjärjestäjien välillä luomalla avointa koulutustarjontaa yli maakuntarajojen ja hyödyntämällä erilaisia avoimia oppimisympäristöjä osaamisen hankkimisessa ja syventämisessä. Samalla kehitetään myös ohjaavan opettajuuden työotetta tukemaan koulutuksen siirtymävaiheita.
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-28.2.2019. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Päätoteuttajana on Helsingin kaupunki ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä Stadin ammatti- ja aikuisopisto, osatoteuttajina Ammattiopisto LiVE, Business College Helsinki, Oulun seudun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto Sampo ja Koulutuskeskus SEDU.